Stockholm, Cristina Charlotta Hiärnes kassabok 1788-1802

Den 8 och 9 november 1796 bakade Cristina Charlotta Hiärne 694 hålkakor, knäckebröd och paltbröd. Av dessa gav hon genast bort 41. Bröd bakade hon för ett halvår i taget.

Detta är en av många inblickar i en högreståndskvinnas liv i det sena 1700-talets Stockholm som Christina Charlotta Hiärnes kassabok ger. År 1796 var hon 74 år och änka sedan 23 år tillbaka.

Under 14 år kan vi följa hennes dagliga inköp av mjölk, fisk och ved, foder till sina höns och, då och då, tårta eller böcker åt sitt tjänstefolk. Vi ser henne betala för tjänster och hjälp med mangling och tvätt och nystning av garn.

Christina Charlotta Hiärne tillhörde lågadeln, precis som hennes make hade gjort. Deras respektive fäder – de berömda medicinarna Urban Hiärne och Olof Rudbeck d.y. – hade båda blivit adlade. Maken, Erland Hiärne, hade varit apotekare och bergsråd. Som änka försörjde hon sig inte minst genom att hyra ut rum i det stora hus vid Kungsträdgården som hon ägde.

Verben köpa, betala och hyra ut står för 75 procent av försörjningsaktiviteter i kassaboken. Christina Charlotta Hiärne betalar för att bli buren, för hemleverans av varor och för bortförsel av sopor. Hustrun till en av hennes tjänare kommer då och då för att hjälpa till i hushållet, polisen får betalt för att ta bort döda djur och en liten pojke som hjälper den gamla damen att bära in ved får en bit bröd och något att dricka för besväret.

Porträtt föreställande Cristina Charlotta Hiärne

Cristina Charlotta Hiärne, av J.H. Scheffel. Bildkälla: Svenskt biografiskt lexikon

Målning föreställande Christina Charlotta Hiärnes hus vid Kungsträdgården

Christina Charlotta Hiärnes hus vid Kungsträdgården. Bildkälla: Wikimedia commons.

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter i Cristina Charlotta Hiärnes kassabok registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i kassaboken 1788-1802 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 16
  • Antal aktiviteter: 567
  • Antal ord källtext: 8268
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Christopher Pihl

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 420 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin