Uppland, Cristina Charlotta Hiärnes dagbok 1744-1747

Cristina Charlotta Hiärne, målad av J.H. Scheffel. Bildkälla: Svenskt biografiskt lexikon

Tisdag den 17 februari efter gamla stilen 1747 steg jag frisk upp, kusin satt vid bågen och sydde, klockan 10 gick allt vattnet i hast bort, barnet var än icke väntat, ej heller har jag haft någon värk. Jag blev illa vid och visste ej vad detta betydde men skickade efter bondhustrun och förfrågade mig, sände då strax efter barnmorskan till Uppsala, klockan 12 började jag få lite ont som tog till mer och mer. Klockan mot 3 kom Madam Qwist hit. Det höll hårt med min förlossning, och barnmorskan bad de närvarande bedja Gud och vart själv rådlös. [---] Min Käre Man var allt närvarande och mycket bekymrad, varför jag i högsta mått tvang mig att ej låta honom märka huru ont jag hade att ej oroa honom, på slutet förgick mig nästan alla tankar och klockan halv 7 halp Herren mig att föda min förstfödde son Urban Olof Hiärne, [---] Barnmorskan halp mig vidare från vad efter skulle följa som var fastväxt och allt kostade mig obeskrivliga smärtor. Äntligen lade de mig i säng, bar mitt lilla barn till mig att kyssa och min Käre Man sade: är du nu inte glad över din lilla gosse?

I Cristina Charlotta Hiärnes dagbok från 1740-talet finns den äldsta svenska skildringen av en förlossning som skrivits av den födande kvinnan själv. Skildringen berättar inte bara om en viktig händelse i hennes och hennes mans liv; den beskriver också lite av det arbete som utfördes i samband med födseln och med skötseln av det nyfödda barnet.

När dagboken börjar är Cristina Charlotta 22 år. Hon skriver om sitt liv på gården Brunna utanför Uppsala, där hon bor med sin mor, änka efter professorn i medicin Olof Rudbeck d.y. Handarbete och umgänge med släkt, vänner och grannar fyller sidorna, men också driften av gården.

Fettisdagen 1745 gifter sig Cristina Charlotta med sonen till den berömde läkaren Urban Hiärne, Erland, och vännen Maja Brita binder en krans av myrten att sätta på hennes huvud. Det nygifta paret växlar mellan Brunna och Stockholm, där Erland öppnar apotek. Cristina Charlotta Hiärne är delaktig i skötseln av såväl apoteket som Brunna, som paret arrenderar av modern.

Delar av Cristina Charlotta Hiärnes dagbok har registrerats i GaW. Dagboken sticker ut i GaW:s material genom den stora andel aktiviteter som utförs av kvinnor. Den skildrar en ung högreståndskvinnas vardag på en detaljnivå som få andra källor kan matcha. Det bild som framträder är en värld av arbete, av resor och ständiga bjudningar och övernattningar, och av ömsesidigt beroende av vänner, grannar och släktingar.

Ett uppslag ur Cristina Charlotta Hiärnes dagbok. Foto: Benny Jacobsson

Läs mer

  • Rosemarie Fiebranz, "Adelskvinnan och hälsingebonden. Två 1700-talsdagböcker bearbetade med hjälp av en historisk forskningsdatabas", i Personhistorisk Tidskrift 2016, 121-144.
  • Jonas Lindström, Rosemarie Fiebranz & Göran Rydén, "The diversity of work", i Maria Ågren (red.), Making a living, making a difference: Gender and work in early modern European society (Oxford University Press 2017).

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter i Cristina Charlotta Hiärnes dagbok registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i dagboken 1744-47 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 18
  • Antal aktiviteter: 588
  • Antal ord källtext: 10 571
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Christopher Pihl

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 439 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin