Dagböcker och levnadsberättelser

Det finns dagböcker och levnadsbeskrivningar i GaW från 1700- och 1800-talet. Här återfinns sådana berättelser nedtecknade av både män och kvinnor, av en präst och av två män som var bönder samt av män samt en dagbok skriven av en adelskvinna och en levnadsbeskrivning av en ogift kvinna som arbetade i olika ståndspersoners hushåll.

Alla källorna beskriver skribenternas vardag och konkreta tidsanvändning, inklusive vad de gjorde för sin försörjning.

Uppslag ur Elias Jonssons från Delsbo dagbok

(Uppdaterad februari 2024)
Århundrade

Antal ord källtext

1700-talet

26 832

1800-talet

103 080

Totalt

129 912

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin