Stockholm, mantalslängder 1740

Mantalslängder var årligt upprättade listor över personer som bodde, det vill säga var mantalsskrivna, i ett visst område. Dessa skattelängder är främst en viktig källa för historiska studier av befolkningen: dess utveckling över tid, dess geografiska fördelning, hushållens storlek och så vidare. Vissa mantalslängder innehåller dessutom uppgifter som kan användas för andra frågeställningar. Stockholms mantalslängder från 1740 är sådana.

Del av karta över Stockholm från 1733

På den här delen av Petrus Tillaeus karta över Stockholm från 1733 syns de kvarter som finns med i GaW. Längst ner i bild syns Humlegården. Bokstaven M betecknar Johannes kyrka. Kvarteret Apotekaren har beteckningen XLVI. Bildkälla: Stockholmskällan.

De flesta mantalslängder innehåller endast förteckningar över namn (många gånger bara hushållsföreståndarens) och antalet boende i hushållet. Stockholmslängderna från 1740 är annorlunda. De innehåller talrika uppgifter om vad människor gjorde för sin försörjning, varav många är i verbform.

I kvarteret Apotekaren på Norrmalm, vid Rådmansgatan intill korsningen mot det som idag heter Tulegatan, bodde år 1740 bland annat mjölnaren Anders Lindberg och hovpärlstickaren Tobias Leij med respektive familjer. Här bodde också strandridaränkan Anna Brita Puke som höll värdshus, Catarina Lindroth som sålde grönsaker och den 16-åriga flickan Greta Berg som gick i lära hos en vinskänk. Elsa Bisterfelt och den avskedade korpralen Jan Söderström hörde till de i kvarteret som handlade med hår; Britta Korp och Maria Berg var två av flera som försörjde sig med att spinna. Den avskedade soldaten Olof Hedman försörjde sig med hjälparbete och vedbäraränkan Anna Tillberg som levde av sin trädgård.

Om dessa, och om många andra människor, berättar mantalslängderna. Materialet är stort. Bara en liten del har registrerats i GaW.

Ritning över mjölnaren Anders Lindbergs hus i kvarteret Apotekaren 1733. Bildkälla: Stockholmskällan.

Ett fotografi av en fana

Fana broderad av Tobias Leij 1740-1741. Armémuseum.

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter från Stockholms mantalslängder 1740 registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i mantalslängden från övre delen av dåvarande Jakob och Johannes församling (Norrmalms östra övre del) har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 19
  • Antal aktiviteter: 458
  • Antal ord källtext: 7 867
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Benny Jacobsson

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 420 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin