Öster-Malma (Södermanland), gårdsräkenskaper 1668-1669

Öster-Malma som det framställs i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna.

Generaltullmästare Wilhelm Drakenhielm och hans hustru Anna Maria Silfwerstierna lät under 1660-talet uppföra ett slott vid egendomen Öster-Malma i Södermanland. Bevarade räkenskaper från byggåren 1668–1669 låter oss studera vem som gjorde vad på bygget.

Här återfinns kalkrörerskan Elisabeta Nilsdotter som sköt jord, dalkarlarna Kut-Nils och Klocke-Nils som högg rötter och röjde mark, och smeden Per Larsson, vars många arbeten på gården tar upp flera sidor i räkenskapsboken.

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter vid Öster-Malma gård registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Alla försörjningsaktiviteter i form av lönearbete som förekommer i Öster-Malma gårdsräkenskaper 1668-69 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 57
  • Antal aktiviteter: 466
  • Antal ord källtext: 3 607
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Christopher Pihl

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 419 kB.

Räkenskaperna för hantlangaren Erik Svenssons arbete och lön vid Öster-Malma. Foto: Christopher Pihl

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin