Ett fiktivt exempel

Den verbinriktade metoden och strukturen på den information som databasen innehåller kan illustreras med hjälp av några välkända figurer ur litteraturen. I Än lever Emil i Lönneberga beskriver Astrid Lindgren skördearbetet vid Katthult.

Borta på råggärdet gick Emils pappa och Alfred och slog med var sin lie, och bakom dem kom Lina och Krösa-Maja och raskade samman rågstråna allteftersom de föll för lien och band ihop dem till kärvar. Det var så det gick till förr i tiden.

Det lilla stycket innehåller flera konkreta beskrivningar av vem som gör vad. Emils pappa och Alfred slår med lie, medan Lina och Krösa-Maja raskar samman rågstrån och binder kärvar. I databasen registreras således tre olika aktiviteter som kopplas till respektive individ.

Schema över aktiviteter och individer i Emil-berättelsen.

Avsnittet innehåller dessutom en uppgift om var arbetet ägt rum: på råggärdet. Detta registreras också.

Den som kan sin Emil vet att de fyra individerna arbetade under olika villkor. Emils pappa var husbonde och arbetade för sin egen verksamhet, drängen Alfred och pigan Lina var tjänstefolk och Krösa-Maja, som bodde i ett torp inne i skogen, utförde tillfälliga arbeten på gården i Katthult. (I normala fall krävs att detta framgår av den registrerade källtexten.)

Tillsammans ger detta följande kopplingar:

Schema med platsbeskrivening, aktiviteter, individer och arbetsvillkor.

Dessutom registreras, i den mån det framgår direkt eller indirekt, kön, civilstånd (Emils pappa är gift, medan Alfred och Lina är ogifta), orten för såväl aktiviteten som individernas hem (Katthult i Lönneberga socken), att arbetet äger rum på landsbygden, utomhus och på ett fält. Tidigare i texten anges också ett datum för aktiviteten: 10 augusti.

På så sätt kopplas en mängd enskilda uppgifter från ett enskilt fall ihop på ett sätt som möjliggör sammanställningar och jämförelser med andra fall. Vi kan till exempel söka efter kvinnor som jobbar på fält, tillfälliga arbeten som utförs arbete i augusti eller ogifta personer på landsbygden.

Genom att samla ett tillräckligt stort antal reella fall av den här typen kan vi avgöra huruvida det verkligen var så det gick till även i ännu äldre tider.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin