Avvecklinghistorik

Radiokemilaboratoriet:

Radiokemilabbet avvecklades först, här fanns det kemikalier, strålkällor och radioaktiv kontamination vilket krävde ett tillvägagångssätt som skiljer sig från resten av avvecklingen.

Radiokemilab. Källa TSL internt

Radiokemilab. Källa TSL internt

Acceleratoranläggningen:

Med erfarenheter från avvecklingen av Radiokemilaboratoriet gav vi oss därefter på Acceleratoranläggningen. Här hittade vi ingen kontaminering men däremot har all utrustning inuti experimentlokalerna varit utsatt för strålning. Innan denna utrustning kan lämna anläggningen måste den därför bedömas, kontrollmätas och friklassas. Detta är en komplicerad och tidskrävande process då metoder för att utföra detta måste utvecklas först.

Acceleratoranläggningen. Källa TSL internt

Acceleratoranläggningen. Källa TSL internt

Bortskaffat avfall:

Vi har friställt, i vissa fall friklassat och lämnat ut en stor mängd avfall. Bland annat:

  • överbliven utrustning -> Surplus
  • "blått" avfall = rent -> olika fraktioner konventionellt avfall
  • betong i olika form (ca 700 ton)
  • kablar i olika form (ca 12 ton)
  • gips från mellanväggar

 

Process för att friklassa betongblock

Process för att friklassa betongblock

Friställande av avbördningsvägar:

För att kunna få ut all utrustning och allt avfall så har vi jobbat med att öppna upp vägar ut. Detta har inneburit att vi har flyttat på utrustning, rivit väggar och burit ut avfall.

 

Avbördningsvägar. Källa: TSL internt

Avbördningsvägar. Källa: TSL internt

Kontakt

  • Elin Hellbeck
  • Avdelningschef, Projektledare, Elin Hellbeck, Telefon: 018 471 3850, 0704 25 09 95

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin