Avvecklingsaktuellt

Just nu pågår arbete med kartläggning, mätning, friklassning av olika typer avfall:

  • "grönt" avfall = utrustning långt från strållinjer = friklassningsbart -> konventionellt avfall
  • "gult" avfall = utrustning närmare strålinjer = friklassningsbart -> konventionellt avfall

Allteftersom avfall friklassas lämnas det ut till upphandlad avfallsmottagare.

En HPGe-detektor

En HPGe-detektor . Källa: TSL internt

Kontakt

  • Elin Hellbeck
  • Avdelningschef, Projektledare, Elin Hellbeck, Telefon: 018 471 3850, 0704 25 09 95

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin