African Literary Metadata (ALMEDA)

  • Period: 2023-09-01 – 2028-08-31
  • Finansiär: EU – Horizon Europe – ERC

Beskrivning

Projektet undersöker litterära metadata om afrikanska kulturyttringar i bibliotek och arkiv i syfte att förstå på vilket sätt kolonial katalogisering konstruerade idén om det "litterära verket". Hur klassificerade koloniala kataloger muntliga och performativa kulturer och hur har detta påverkat vår fortsatta förståelse av det litterära fältet fram till idag?

Projektet strävar efter att utveckla en flerspråkig metadataontologi speciellt utformad för den stora mängd muntligt, opublicerat och informellt litterärt material som har varit och fortsätter att vara en stor del av den litterära produktionen på den afrikanska kontinenten.

Vårt viktigaste resultat kommer att vara ett öppet arkiv med metadata om muntlig, opublicerad och informell afrikansk litteratur. Genom att skapa och länka metadata om dessa verk kommer detta arkiv att göra denna litteratur sökbar och synlig. Detta blir första gången som sådana verk sätts in i en strukturerad databas av denna omfattning, vilket kommer att möjliggöra ny forskning.

Läs mer på projektets webbsida.

Projektledare: Ashleigh Harris

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin