Hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper

Forskning och utbildning inom hållbar utveckling vid Institutionen för geovetenskaper innebär ett tvärvetenskapligt förhållningsätt till FN:s 17 hållbarhetsmål med avseende på geovetenskap, naturresurser och samhälle.

Institutionen för geovetenskaper ansvarar för utbildningsämnet hållbar utveckling. Stora delar av vår egen utbildning och forskning relaterar också på olika sätt till hållbar utveckling. Eftersom begreppet hållbar utveckling är brett och tvärvetenskapligt ingår vi i olika nätverk och samarbeten inom universitetet och med olika samhällsaktörer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin