Forskarutbildning

Thomas Frank, en av våra doktorander.

Thomas Frank, en av våra doktorander i naturgeografi på forskningsexkursion i Svalbard.

Institutionen för geovetenskaper erbjuder doktorandtjänster inom dessa forskarutbildningsämnen.

  • Geofysik med inriktning mot: fasta jordens fysik och seismologi
  • Geovetenskap med inriktning mot: historisk geologi och paleontologi
  • Geovetenskap med inriktning mot miljöanalys
  • Geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik
  • Geovetenskap med inriktning mot naturgeografi
  • Meteorologi
  • Hydrologi
  • Naturresurser och hållbar utveckling

Här kan du läsa om studieplanerna för de olika forskarutbildningsämnena

Fyra års heltidsstudier + forskningsprojekt

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Den består av kurser och ett självständigt forskningsprojekt som ska generera ny kunskap inom ett vetenskapligt intressant område. Utbildningen resulterar i en doktorsavhandling, eller en licentiatuppsats om du väljer att avsluta utbildningen efter två år.

Både grundforskning och tillämpad forskning

Institutionens forskning innebär stora möjligheter för samverkan mellan olika forskarutbildningsämnen. Forskningsprojekten varierar från grundforskning om jordens utveckling och processer till mer tillämpade frågeställningar om naturkatastrofer, energi, miljö och naturresurser som är ytterst aktuella i dagens samhälle.

Läs mer om forskningen vid vår institution

Praktisk information

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret för utbildningen. Det löpande ansvaret utövas av den institution där doktoranden är registrerad. Sidorna nedan är till för dig som är eller vill bli doktorand, men även för dig som på annat sätt är involverad i forskarutbildning. Här hittar du ämnesstudieplaner, som ger specifika beskrivningar för respektive forskarutbildningsämne.

Utbildning på forskarnivå inom teknik och naturvetenskap

Uppsala universitets regelverk

Är man student eller anställd när man doktorerar och vart vänder man sig med frågor? Svaret är att det kan se väldigt olika ut, beroende på om du har doktorandanställning eller inte. Läs mer på Uppsala universitets centrala sidor.

Forskarutbildning vid Uppsala universitet

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin