För press - Sakkunniga och experter vid Juridiska institutionen

Har du pressfrågor som rör forskare inom specifika juridiska områden kan du söka bland våra experter här nedanför, alternativt kontakta våra presskontakter, Lasse Blom eller Maria Cicilaki. Du kan också vända dig till universitetets presstjänst.

Lasse Blom, kommunikatör

Maria Cicilaki, forskningsadministratör

Du kan även själv söka efter ett specifikt juridiskt forskningsämne eller civilrättsligt delområde för att komma i kontakt med forskare och experter inom detta fält.

Om du inte är journalist, ring gärna växeln, telefon 018-471 00 00.

 

Sök bland våra experter inom de olika rättsområdena.

Civilrätt

Bengt Domeij

Marianne M. Rødvei Aagaard
Docent i civilrätt
Mobil 073-726 85 86
E-post: Marianne.Aagaard@jur.uu.se

Nyckelord: Obehörig användning av e-legitimation, BankID-bedrägerier, betaljtänster, bankrätt, konsumenträtt, nyproduktion av bostadsrätt, avtalsrätt, kontraktsrätt.

Bengt Domeij

Bengt Domeij
Professor i civilrätt
018-471 76 92
bengt.domeij@jur.uu.se

Nyckelord: immaterialrätt, särskilt patent, företagshemligheter och licenser

Bengt Domeij

Sandra Friberg
Docent i civilrätt
018-471 71 44
sandra.friberg@jur.uu.se

Nyckelord: Brottsoffer, skadestånd, integritet, straffrätt

Bengt Domeij

Therése Fridström Montoya
Docent i civilrätt, jur. dr i offentlig rätt
070-1679122
Therese.F.Montoya@jur.uu.se

Nyckelord: rättsliga frågor om funktionshinder, ställföreträdarskap för vuxna (god man och förvaltare) samt sekretessfrågor på socialtjänstens område

Bengt Domeij

Mikael Hansson
Docent och universitetslektor i civilrätt, särskilt arbetsrätt
018-471 76 21
mikael.hansson@jur.uu.se

Nyckelord: Civilrätt, arbetsrätt.

Bengt Domeij

Elizabeth Stuart Perry
Lektor i civilrätt, särskilt familjerätt
018-471 2061
elizabeth.s.perry@jur.uu.se

Nyckelord: Familjerätt/barnrätt, komparativ och EU-rätt, svensk internationell privaträtt, mänskliga rättigheter, socialrätt.

Bengt Domeij

Jonatan Schytzer
Universitetslektor i civilrätt
070 246 35 94
jonatan.schytzer@jur.uu.se

Nyckelord: konkurs, företagsrekonstruktion, miljöskulder i konkurs, preskription

Bengt Domeij

Laila Zackariasson
Professor i civilrätt
018-471 16 20
E-post: Laila.Zackariasson@jur.uu.se

Nyckelord: godtrosförvärv, konkurs, utmätning, avtal, köp, fordringar, direktkrav

Europarätt

Bengt Domeij

Carl Fredrik Bergström
Professor i Europarätt samt internationell samordnare för forskare och lärare
Mobil: 070-425 07 31
E-post: Carl.Fredrik.Bergstrom@jur.uu.se

Nyckelord: Europa, EU, EU-domstolen, rättsstat, grundlag, författningsdomstol, rättighetsskydd, offentlighetsprincipen, internationell politik, europapolitik, finansmarknad, energikris.

Finansrätt

Bengt Domeij

Mattias Dahlberg
Professor i finansrätt (skatterätt)
Mobil: 0730-523 708
E-post: mattias.dahlberg@jur.uu.se

Nyckelord: skatterätt, kapitalskatter, skatteavtal, bostads- och fastighetsbeskattning, miljöskatter, EU-skatterätt, internationell skattekonkurrens, beskattning av fåmansföretag

Kompetensområden: Bostadsmarknaden, segregation och ekonomi, internationell politik, EU och europapolitik, klimatpolitik och miljöfrågor

Folkrätt

Bengt Domeij

Svea Andersson
Doktorand i folkrätt
Mobil: 0708-327 486
E-post: svea.andersson@jur.uu.se

Nyckelord: Internationell rymdrätt / International Space Law

Bengt Domeij

Rebecca Thorburn Stern
Professor i folkrätt
Rebecca.Stern@jur.uu.se

Nyckelord: Migration och flyktingpolitik, mänskliga rättigheter, särskilt barns rättigheter, asyl- och migrationsrätt, samt relationen mellan folkrätt och nationell rätt.

Bengt Domeij

Inger Österdahl
Professor i folkrätt
018-471 26 53
inger.osterdahl@jur.uu.se

​Nyckelord: Försvarspolitik och NATO, internationell politik, EU och europapolitik, folkrätt, internationell rätt.

Förvaltningsrätt

Bengt Domeij

Isa Cegrell Karlander
Universitetslektor i förvaltningsrätt/förvaltningsprocessrätt
018-471 7467
Isa.Cegrell.Karlander@jur.uu.se

Nyckelord: migrations- och asylrätt, förvaltningsprocessrätt, myndigheters och domstolars utredningsansvar

Bengt Domeij

Lotta Lerwall
Professor i förvaltningsrätt
018-471 20 15
lotta.lerwall@jur.uu.se

Nyckelord: Barns rättigheter, skola, barnkonventionsfrågor.

Bengt Domeij

Sara Lundberg
Doktorand i förvaltningsrätt
E-post: sara.lundberg@jur.uu.se

Nyckelord: barns rättigheter, utbildningsrätt, skolplikt och rätten till utbildning

Bengt Domeij

Olle Lundin
Professor i förvaltningsrätt
E-post: Olle.Lundin@jur.uu.se

Nyckelord: Korruption, jäv, offentlig förvaltning,upphandling, kommunala frågor mm

Internationell privat- och processrätt

Marie Linton

Marie Linton
Universitetslektor
018-471 2018
Marie.Linton@jur.uu.se

Nyckelord: internationell privat- och processrätt (dvs. tvister angående gränsöverskridande rättsförhållanden).

Konstitutionell rätt

Bengt Domeij

Patrik Bremdal
​​Docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter
Mobil: 070-972 18 13
E-post: Patrik.Bremdal@jur.uu.se

​Nyckelord: Grundlagen, riksdagen, regering, kontroll av regering och myndigheter, KU, lagrådet, demokrati, mänskliga rättigheter, myndigheter, ministerstyre, medborgarskap, offentlig maktutövning.

Bengt Domeij

Anna Jonsson Cornell
Professor i komparativ konstitutionell rätt, docent i konstitutionell rätt
Tfn: 018-471 76 61
Mobil: 072-999 97 72
E-post: anna.jonsson_cornell@jur.uu.se

Nyckelord: Akademisk bojkott, sanktioner, akademisk frihet, demokrati, mänskliga rättigheter.

Bengt Domeij

Mikael Ruotsi
Universitetslektor
Tel: 018-471 7611
E-post: mikael.ruotsi@jur.uu.se
Nyckelord: Tryck- och yttrandefrihet, Europakonventionen, mänskliga rättigheter, offentlighetsprincipen, grundlagsändringar m.m.

Bengt Domeij

Olof Wilske
Universitetslektor i konstitutionell rätt
Olof.Wilske@jur.uu.se

Nyckelord: Demokrati och mänskliga rättigheter, liksom vissa frågor kring Nato och säkerhet, valprocessen, riksdag och regering, myndigheter m.m.

Medicinsk rätt

Bengt Domeij

Santa Slokenberga
Universitetslektor
santa.slokenberga@jur.uu.se

Nyckelord: Barns rättigheter, medicinsk rätt.

Miljörätt

Bengt Domeij

Yaffa Epstein
Docent i miljörätt
018-471 76 45
Yaffa.Epstein@jur.uu.se

Nyckelord: EU-miljörätt, naturens rättigheter, talerätt, skydd av natur.

Bengt Domeij

Maria Forsberg
Universitetslektor i miljörätt
018-471 76 72
maria.forsberg@jur.uu.se

Nyckelord: Klimat-politik och miljöfrågor i bred bemärkelse men mest gröna frågor om skydd av natur, skydd av biologisk mångfald, äganderätt, skogslagstiftning.

Offentlig rätt

Bengt Domeij

Moa Dahlin
Universitetslektor i offentlig rätt
018-471 74 27
moa.k.dahlin@jur.uu.se

Nyckelord: Vård och medicinsk rätt, tvångsvård, offentlig rätt, psykiatrirätt och mänskliga rättigheter i slutna miljöer.

Bengt Domeij

Therése Fridström Montoya
Docent i civilrätt, jur. dr i offentlig rätt
070-1679122
Therese.F.Montoya@jur.uu.se

Nyckelord: rättsliga frågor om funktionshinder, ställföreträdarskap för vuxna (god man och förvaltare) samt sekretessfrågor på socialtjänstens område

Bengt Domeij

Anna-Sara Lind
Professor i offentlig rätt
Tfn: 018-471 76 50
Mobil: 070-167 98 50
E-post: Anna-Sara.Lind@jur.uu.se


Nyckelord: offentlig rätt, EU-rättens inverkan på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten, mänskliga rättigheter.

Processrätt

Bengt Domeij

Henrik Bellander
Universitetslektor i processrätt
Mobil: 070-2083039
E-post: henrik.bellander@jur.uu.se

Nyckelord: straffprocessrätt

Bengt Domeij

Eric Bylander
Professor i processrätt
Tfn: 018-471 2099
E-post: Eric.Bylander@jur.uu.se

Nyckelord: domstolar, rättegångar, domare, nämndemän, åklagare, advokater, jäv

Straffrätt

Bengt Domeij

Gustaf Almkvist
Universitetslektor i straffrätt
E-post: gustaf.almkvist@jur.uu.se

Nyckelord: straffrätt, särskilt ekonomisk brottslighet​ och brottsvinster

Bengt Domeij

Malou Andersson
Universitetslektor i straffrätt
Telefon: 018-471 2059
E-post: Malou.Andersson@jur.uu.se

Nyckelord: straffrätt som rör våld i nära relation, sexualbrott och brott mot barn​

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin