Forskning vid Juridiska institutionen

Forskningen vid Juridiska institutionen är av mycket hög kvalitet och speglar de senaste decenniernas samhällsförändringar.

Tre interiörer från Carolina Rediviva

Forskningen vid Juridiska institutionen är av mycket hög kvalitet och speglar de senaste decenniernas samhällsförändringar där både Europafrågorna och globaliseringens effekter är centrala.

Många av Juridiska institutionens forskare är ledande eller aktiva i nätverk och arbetsgrupper inom EU och deltar i internationella forskningsprojekt på hög nivå. De håller regelbunden kontakt med forskare från andra nationella och internationella universitet och högskolor liksom med kollegor från andra discipliner och med näringslivet.

Verksamheten bedrivs inom traditionella juridiska ämnen men också inom många nya specialområden. Flera av dessa forskningsmiljöer tillhör toppskiktet inom och utanför Sverige. Vi har också en aktiv samverkan med omvärlden och samarbetar kontinuerligt med olika externa aktörer.

Möt våra forskare

Vill du jobba som forskare hos oss?

Forskningen vid Juridicum är inne i en mycket spännande och kreativ fas. En nyrekrytering av forskare har skett under de senaste åren och flera nya forskningsområden och projekt har tillkommit. Här möter du både klassiska juridiska ämnen och tvärvetenskapliga och ämnesövergripande samarbeten och projekt.

Är du intresserad av någon av våra lediga befattningar söker du jobbet genom universitetets centrala annonssida.

Gästforskare

Du kan även komma hit som gästforskare. Som gästforskare tar du först kontakt med någon av våra nu verksamma forskare som får fungera som din värd under din tid här.

Kontakta gärna Eva Storskrubb, Juridicums internationella samordnare för forskare (även doktorander) och lärare, för mer och allmän information om vad det innebär att vara gästforskare hos oss.

Om det finns plats och resurser för att ta emot dig, är du varmt välkommen hit!

Forskningskansliet

Stiliserad bild av två personer

 

 

 

 

 

 

Vi som jobbar med forskningsrelaterade administrativa frågor hjälper dig eller hänvisar dig rätt om du har generella funderingar kring vår forskning. Kontakta oss i så fall via research@jur.uu.se så svarar vi dig så snart som möjligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin