Juridicums publikationer

Varje år producerar forskare vid Juridicum en mängd olika texter. Här nedan kan du leta bland våra senaste publikationer, som inkluderar allt från kapitel i böcker och artiklar till rapporter, uppsatser och avhandlingar.

 

skiver

Juridiska institutionen har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till Juridiska fakulteten.

Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska institutionen även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin