Om Juridiska institutionen

Munken

Välkommen till Juridiska institutionen!

På Juridiska institutionen, även kallad Juridicum, arbetar över 200 personer, varav drygt 100 forskare och lärare, ett femtiotal doktorander och andra medarbetare i de centralt belägna lokalerna. Genom åren har forskningen och utbildningen vid Juridicum vuxit och stärkts. I dag bedrivs en betydande verksamhet med forskning och undervisning inom ett stort antal ämnen.

En stark forskningsmiljö och ett omfattande internationellt samarbete är viktiga förutsättningar för den uppskattade utbildningsmodell som har gjort juristutbildningen i Uppsala till en av Skandinaviens mest populära utbildningar. Tack vare att alla framstående forskare deltar i undervisningen, håller utbildningen en mycket hög klass. Forskningen drar också nytta av den input och det kritiska ifrågasättande som studenterna ger.

Personal

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin