Forskarutbildning

Vill du bli doktorand?

En doktorsexamen är den högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige. Vid Juridicum erbjuds forskarutbildning i 15 forskarutbildningsämnen och 9 civilrättsliga delområden. Utbildningen, som håller en mycket hög kvalitet, förbereder för kvalificerade tjänster inom akademin, näringslivet, myndigheter och i samhället i övrigt.

I den allmänna studieplanen Pdf, 180 kB. finns detaljerad information om forskarutbildningens syfte och innehåll. Dessutom beskriver den behörighetskraven för den som vill söka till vår forskarutbildning, liksom regler kring handledning, uppföljning, finansiering och examination.

 

Vårblommor

Frågor om forskarutbildningen?

Har du frågor eller vill veta mer om vår forskarutbildning? Mejla till research@jur.uu.se

Du kan även kontakta:

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin