Docenter

Antagna vid Juridiska fakulteten från och med år 1985.

* Icke anställda
Kursiva: Numera professorer (eller emeriti) vid fakulteten

Namn

Ämne

År

*Ulf Göranson

Civilrätt

1985

*Andrew von Hirsch

Straffrätt

1986

Göran Lysén

Folkrätt

1988

Bertil Wiman

Finansrätt

1989

Maarit Jänterä-Jareborg

Internationell privat- och processrätt

1990

Maja Kirilova Eriksson

Folkrätt

1990

Bert Lehrberg

Civilrätt

1990

Lena Marcusson

Offentlig rätt

1991

Mikael Möller

Civilrätt

1993

Iain Cameron

Folkrätt

1993

*Carl Erik Herlitz

Straffrätt

1994

Gabriel Michanek

Miljörätt

1994

*Claes Norberg

Finansrätt

1994

Håkan Andersson

Civilrätt

1994

*Elisabeth Rynning

Offentlig rätt

1995

Inger Österdahl

Folkrätt

1997

*Kristina Ståhl

Finansrätt

1998

*Jan Andersson

Civilrätt

1998

Torbjörn Andersson

Processrätt

1999

*Petter Asp

Straffrätt

1999

*Torben Spaak

Allmän rättslära

1999

*Thomas Bull

Offentlig rätt

2000

*Jonas Malmberg

Civilrätt

2001

*Johan Schelin

Civilrätt

2001

*Ulf Lundqvist

Processrätt

2001

*Sia Spiliopoulou Åkermark

Folkrätt

2001

*Robert Nordh

Processrätt

2002

Jan Darpö

Miljörätt

2002

Laila Zackariasson

Civilrätt

2003

*Eleonor Kristoffersson

Finansrätt

2003

Mats Kumlien

Rättshistoria

2003

Olle Lundin

Förvaltningsrätt

2003

*Katarina Alexius Borgström

Rättshistoria

2004

*Michael Hellner

Internationell privat- och processrätt

2004

*Staffan Myrdal

Civilrätt

2005

*Karin Åhman

Konstitutionell rätt

2005

Elisabeth Lehrberg

Processrätt

2005

Anna Singer

Civilrätt

2005

Charlotta Zetterberg

Miljörätt

2005

Bo Wennström

Allmän rättslära

2006

Magnus Ulväng

Straffrätt

2006

*Margareta Brattström

Civilrätt

2006

*Christer Ahlström

Folkrätt

2007

*Göran Lind

Civilrätt

2007

Daniel Stattin

Civilrätt

2009

Marie Linton

Internationell privat- och processrätt

2009

Anna Jonsson Cornell

Konstitutionell rätt

2009

Joel Samuelsson

Civilrätt

2010

Eric Bylander

Processrätt

2010

Maria Bergström

Europarätt

2010

*Mona Aldestam

Europarätt

2010

*Eva Edwardsson

Offentlig rätt

2010

*Kenneth Nordback

Processrätt

2011

*Malin Thunberg Schunke

Straffrätt

2011

Lotta Lerwall

Offentlig rätt

2011

Hans Eklund

Processrätt

2011

Torbjörn Ingvarsson

Civilrätt

2011

Erika P Björkdahl

Civilrätt

2011

Jan Bjuvberg

Företagsrätt

2011

Sandra Friberg

Civilrätt

2012

Caroline Taube

Konstitutionell rätt

2012

*Petra Herzfeld Olsson

Civilrätt

2013

*Carl Martin Gölstam

Civilrätt

2013

Marianne Dahlén

Rättshistoria

2013

*Mikael Berglund

Processrätt

2014

*Richard Hager

Civilrätt

2014

Katia Cejie

Finansrätt

2014

*Jérôme Monsenego

Finansrätt

2014

Rebecca Thorburn Stern

Folkrätt

2014

Anna-Sara Lind

Offentlig rätt

2014

*Mark Klamberg

Folkrätt

2015

Martin Berglund

Finansrätt

2015

*Johan Höök

Offentlig rätt

2016

Annika Rejmer

Rättssociologi

2016

*Lars Samuelson

Finansrätt

2016

*Stojan Arnerstål

Civilrätt

2016

Vladimir Bastidas

Europarätt

2016

*Anna Christiernsson

Miljörätt

2016

Mosa Sayed

Internationell privat- och processrätt

2016

Eva Storskrubb

Processrätt

2016

Mikael Hansson

Civilrätt

2017

Vicki Paskalia

Förvaltningsrätt

2018

*Magnus Strand

Europarätt

2018

Bruno Debaenst

Rättshistoria

2018

*Maria Grahn-Farley

Offentlig rätt

2019

Therése Fridström Montoya

Civilrätt

2019

*Erik Svensson

Straffrätt

2020

Moa Kindström Dahlin

Offentligrätt

2020

Annika Nilsson

Offentlig rätt

2020

*Gustaf Wall

Förvaltningsrätt

2020

Rebecca Söderström

Civilrätt

2021

Victoria Enkvist

Konstitutionell rätt

2021

Patrik Bremdal

Konstitutionell rätt

2022

Yaffa Epstein

Miljörätt

2022

Jameson Garland

Medicinsk rätt

2022

*Daniel Hedlund

Rättssociologi

2022

*Henrik Josefsson

Miljörätt

2022

Marianne Rödvei Aagaard

Civilrätt

2022

*Sabina Hellborg

Civilrätt

2022

Gustaf Almkvist

Straffrätt

2023

Moa Lidén

Processrätt

2024

Johanna Chamberlain

Civilrätt

2024

Oskar Mossberg

Civilrätt

2024

Yana Litins'ka

Medicinsk rätt

2024

Santa Slokenberga

Medicinsk rätt

2024

Laima Vaigé

Internationell privat- och processrätt

2024

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin