Forskningsprojekt vid Juridiska institutionen

Hos oss pågår ett stort antal forskningsprojekt. Dessa genomförs ofta i samarbete med regionala, nationella eller internationella forskarkollegor.

Några av våra aktuella forskningsprojekt

Sök ytterligare forskningsprojekt i Juridicums databas

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin