Olof Palmes gästprofessur 2025

målning

Isaac Grunewald, I fantasins värld

Olof Palmes gästprofessur 2025 till Uppsala

Tema för gästprofessuren är Erfarenheter av kris. Nordisk konstitutionell historia, särskilt mellankrigstiden.

Presentation

Dag Michalsen, professor i rättshistoria och rättsvetenskap vid Universitetet i Oslo, har av Vetenskapsrådet utsetts till 2025 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur. Värd blir Juridiska fakulteten i Uppsala. Dag Michalsen är verksam vid Institutt for offentlig rett vid Universitetet i Oslo. Under sin anställning som gästprofessor i Sverige vårterminen 2025 kommer han att vara verksam vid Juridiska fakulteten i Uppsala. Temat för gästprofessuren är Erfarenheter av kris. Nordisk konstitutionell historia, särskilt mellankrigstiden.

Vetenskapsrådet utlyser Olof Palmes gästprofessur en gång per år och endast en ansökan beviljas. Syftet med gästprofessuren är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period. Gästprofessuren erbjuds internationellt framstående forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik vars verksamhet har inriktning mot områden av betydelse för förståelsen av fred och konflikter i vid bemärkelse. Temat för Dag Michalsens vistelse i Uppsala - Erfarenheter av kris - ligger i linje med den målsättningen. Den forskning och de aktiviteter som genomförs under vistelsen syftar till att bidra till förståelsen av den nordiska konstitutionella kontexten, utgöra en viktig förstärkning och integrering av forskningsmiljöerna i rättshistoria och konstitutionell rätt samt stärka ämnet rättshistoria vid alla fakulteter i Sverige.

Projektledare vid fakulteten är Marianne Dahlén, docent i rättshistoria.

Mer om Vetenskapsrådet och Olof Palmes gästprofessur

Program (preliminärt)

29-30 januari 2025

Nordisk och internationell konstitutionell historia: Konferens/workshop. (I Lund)

25-26 mars 2025

Electoral laws in the inter-war years. Konferens/workshop

6 maj 2025

Crisis and security. (På Försvarshögskolan).

April/maj 2025 (definitivt datum inom kort)

EU, kriser och krishantering. Workshop/seminarium.

22-23 maj 2025:

Weimar meets the Nordics. Defending Democracy and the Rule of Law. Mångvetenskaplig workshop med statsvetenskap och rättshistoria i fokus. (På Statsvetenskapliga institutionen).

12-13 juni 2025:

Constitutions under stress and in transition. Konferens med Hans-Petter Graver, Karin Sein och Meriki Ristikivi (Tartu), Erik Wennerström, Anna-Sara Lind m.fl.

Under vårterminen kommer en doktorandkurs att ges: Constitutional Law. History, Theory & Cross Borders. Kursansvariga: Anna Jonsson Cornell och Dag Michalsen.

Reservera datum redan nu, mer information kommer längre fram.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin