Yaffa Epstein

Universitetslektor i miljörätt, Docent vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 76 45
E-post:
Yaffa.Epstein@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Gästforskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

E-post:
yaffa.epstein@swedishcollegium.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala
Postadress:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala

Universitetslektor i miljörätt vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Biografi

Jur. lic., Uppsala Universitet; Jur. Dr., Uppsala Universitet

Intresseområden

Miljörätt, Rättsfilosofi, Rättshistoria, Spelteori, EU-rätt, Mötet mellan naturvetenskap och rättsvetenskap

Undervisning

Terminskurs 6 (EU-rätt & miljörätt), Allmän rättslära, Rättshistoria

Föreläsningar inom: Democracy and Human Rights in European Context, EU Environmental Law, Miljörätt för civilingenjörer

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Yaffa Epstein

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin