Författaridentitet och författarförsörjning i Sverige, ca 1810–2010 (FIFFI)

Detta profilområde är inte längre aktivt

”Författaridentitet och författarförsörjning i Sverige, ca 1810-2010” (FIFFI) är ett litteratursociologiskt profilområde som samlar och initierar forskning kring författares villkor sedan romantiken. Här undersöks de svenska författarnas socialhistoria och självbild under de två senaste seklerna. Det sker genom analyser av social bakgrund, bildningsvägar och försörjning, men också genom studier av hur författare i skönlitterära verk har beskrivit tillvaron som författare och villkoren på bokmarknaden.

Området innebär en undersökning på bredden av författarkårens professionalisering – av de olika särdragen hos ämbetsförfattaren, marknadsförfattaren och stipendieförfattaren. Undersökningarna är både kvantitativa och kvalitativa, och sträcker sig från analyser av enskilda författarkarriärer till studier av kollektiv och generationer, från analyser av socialhistoriska uppgifter till textanalyser.

Utförligare beskrivning av profilområdet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin