MotherNet. Ett nytt nätverk för forskare och forskning om samtida moderskap i Europa

  • Finansiär: EU – Horizon 2020

Beskrivning

”Ett nytt nätverk för forskare och forskning om samtida moderskap i Europa, MotherNet” är ett projekt som finansieras av forsknings- och innovationsprogrammet EU:s Horizon 2020 enligt överenskommelse No 952366.

I dag är moderskap ett område där forskning behövs. Vi behöver veta mer om den essentiella erfarenhet i mångas liv som moderskap innebär. Varför väljer kvinnor att bli mödrar eller inte och hur beskriver de sina erfarenheter i förhållande till moderskapet? Vad betyder det att vara en marginaliserad mamma på grund av etnicitet, funktionsvarianter, ungdom eller ekonomisk utsatthet? Det är frågor som nätverket vill undersöka.

Migration i Europa har varit föremål för forskning men det saknas studier av kvinnors erfarenheter av moderskap och migration. Vad betyder det att vara mamma i ett nytt land? Det behövs även studier av hur kvinnor beskriver moderskap i en tid av sociala och ekonomiska förändringar. En europeisk dialog om moderskap kan klarlägga vad moderskap betyder idag.

Forskare från ”Reflektion kring moderskap” (Vilnius universitet, Litauen), projektet ”Mamma hursomhelst” (Uppsala universitet, Sverige) och ”Moderskapsprojektet” (Maynooth universitet, Irland) kommer att samarbeta med utgångspunkt i den forskning de bedrivit nationellt. Syftet är att utveckla ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare från humaniora, samhällsvetenskap, juridik, vårdvetenskap och medicin. Målet är att skapa en plattform för kunskapsdelning och forskningsutveckling som involverar såväl seniora som yngre forskare. Ett mentorsprogram kommer att bidra till kunskapsöverföringen.

Det övergripande målet för MotherNet är att forskare från VU i gruppen ”Reflektion kring moderskap” ska samarbeta med experter från partneruniversiteten och därigenom utveckla innovativ, tvärvetenskaplig och policy-relevant forskning om moderskap i Europa.

Om projektet

MotherNet är ett konsortium av forskare från Uppsala universitet, universitetet i Vilnius (Litauen) och universitetet i Maynooth (Irland). Projektet har sitt säte vid universitetet i Vilnius.

Projektperiod:

2021–2024

Finansiär:

Forsknings- och innovationsprogrammet EU Horizon 2020 enligt överenskommelse No 952366.

Extern hemsida:

https://www.mothernet.eu/sv/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin