Hembygd, natur och lärande i Anna Maria Roos och Elsa Beskows/Herman Siegvalds skönlitterära läseböcker för småskolan, 1912–1937

  • Finansiär: Interna medel

Beskrivning

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag Anna Maria Roos och Elsa Beskows/Herman Siegvalds skönlitterära läseböcker för småskolan. I avhandlingen intresserar jag mig för relationen mellan skönlitteratur och lärande samt skönlitteraturens roll som läromedel och kunskapsförmedlare i småskolans skönlitterära läseböcker 1912–1937.

 

Om projektet

Projektperiod:


Finansiär:

Uppsala universitet

Forskare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin