Publishing Translations

Flows, Patterns, and Power-Dynamics in the Swedish Book Market after 1970.

  • Finansiär: Interna medel

Detta projekt är avslutat

Beskrivning

Mitt avhandlingsprojekt undersöker villkoren för översatt litteratur på den svenska bokmarknaden med tyngdpunkt efter 1970. Syftet är att undersöka hur utgivningsarbetet med den typen av litteratur fungerar på svenska förlag, vilka aktörer som är viktiga och hur bilden av författarskapen anpassas till den nya kulturella kontexten. Förlagens inställning till översatt fiktionsprosa inom det egna förlaget och på den svenska marknaden i stort är av intresse för studien, inte minst ur en förlagshistorisk synvinkel. Synliggörandet av underliggande eller osynliga mekanismer för kulturförmedlingen till svenska förlag är även en del av studiens syfte. Avhandlingen kan ses som en kartläggning över hur och under vilka villkor den samtida svenska förlagsvärlden utger översättningar. Arbetet är uppdelat i två delstudier, dels Nobelbanor. Svenska förlags utgivning av översatta Nobelpristagare i litteratur sedan 1970 (2021), dels Förmedla och förlägga. Utgivningen av översättningar från franska, tyska och spanska 1970–2016 på svenska förlag (2023).

Om projektet

Projektperiod:

2017–2023

Finansiär:

Uppsala universitet

Forskare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin