Algebra, logik och representationsteori

Mönster och strukturer utgör kärnan i algebra och logik. Vi forskar inom representationsteori, logik, kommutativ algebra, algebraisk geometri och algebraiska grupper.

Kontaktpersoner inom området

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin