Om institutionen för musikvetenskap

Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet är den äldsta musikvetenskapliga institutionen i Sverige. Musikforskaren Carl-Allan Moberg (1896-1978) tillträdde den första svenska professuren i musikvetenskap (ämnet hette då musikforskning) 1947. Idag finns ämnet musikvetenskap vid flera lärosäten i landet.

Institutionsstyrelsen

Styrelsens ledamöter är uppdelade på T/A-personal respektive lärare/forskare med en mandatperiod på tre år, samt studeranderepresentanter som sitter ett år. Representanter till korporationerna T/A-personal samt lärare/forskare väljs genom val som anordnas vid institutionen. För kategorin studeranderepresentanter sker val i särskild ordning.
Styrelsen ser ut så här för mandatperioden 2024-07-01 - 2027-06-30:

Prefekt & ordförande: Maria Schildt

Lärare/forskare: Mattias Lundberg, Per-Henning Olsson, Ann Werner & Lars Berglund (ord.), Tobias Plebuch, Sanna Raninen, Halvor Hosar & Mårten Nehrfors Hultén (suppl.)

T/A-personal: Elias Noreland (ord.), Elizabeth Carlyon (suppl.)

Studeranderepresentanter grundutbildningen: Val sker under hösten

Studeranderepresentanter forskarutbildningen: Emma Sohlgren (ord.), Riccardo Pintus (suppl.)

Protokoll

Här hittar du protokoll från institutionsstyrelsens sammanträden från 2010 och framåt. Länken leder till Google Drive där protokollen finns sparade.

Styrelseprotokoll institutionen för musikvetenskap

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin