Utbildning vid institutionen för musikvetenskap

Kurser och program i musikvetenskap

Vid Institutionen för musikvetenskap bedriver vi utbildning både på grundläggande och på avancerad nivå. Du hittar alla våra fristående kurser och program på grund- respektive avancerad nivå nedan.
För information om ansökningsprocessen när du ska söka en kurs eller ett program, se universitetets information om anmälan och antagning.

Möjligheterna till arbete efter en utbildning i musikvetenskap är många. Förutom arbete inom forskning och utbilding kan du bli musikskribent, arbeta på kulturredaktioner inom radio/TV, eller arbeta inom musikindustrin. Andra yrkesområden är kulturadministration, arbeten på konserthus, festivaler och andra organisationer inom musiklivet. Vidare finns möjligheter att rikta in sin utbildning mot musikarkiv eller musikbibliotek. Några av våra tidigare studenter har satsat på egna karriärer som musiker, artister eller tonsättare.

Kontakt

Vid frågor om våra utbildningar, kontakta studievägledningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin