Allmän musiklära

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5MU047

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger kunskaper och färdigheter i grundläggande notläsning och musikteori. Kursen omfattar traditionell notskrift; rytmer och taktarter; skalor, tonarter och intervall; musikterminologi; samt grundläggande ackords- och funktionsanalys.

Kursen passar dig utan förkunskaper i musikteori som vill få en introduktion till ämnet. Den ger även en god grund för vidare musikteori- och musikvetenskapsstudier.

Uppläggning för distanskurs: Kursen genomförs helt på distans och kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. Allt lektionsmaterial finns i kursen. Inga sammankomster eller fasta tider. Kursen examineras löpande.

Undervisning på engelska kan förekomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin