Om institutionen för speldesign

Campus Gotland, main campus

Institutionen för speldesign arbetar med utbildning och forskning inom speldesign och områden relaterade till det, såsom exempelvis gestaltning inom konvergerande medier, programmering och projektledarskap.

Inom institutionen strävar vi efter att nå en djupare kunskap om spel, speldesign och spelande. Nationellt och internationellt samarbete med spelindustrin och andra lärosäten är viktigt för oss och höjer kvaliteten på verksamheten.

På institutionen finns runt 30 anställda och vi utbildar nästan 400 helårsstudenter per år.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin