3.1.4 Systemstöd ekonomi och inköp

Del av Universitetsförvaltningen; Avdelningen för ekonomi och upphandling

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin