12.1 Juridiska institutionen

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Juridiska fakulteten

Besöksadress Riddartorget:

Trädgårdsgatan 1

_______________________

Besöksadress kv Munken:

Munken 1

Trädgårdsgatan 20

753 09 Uppsala

Munken 2

Västra Ågatan 26

753 09 Uppsala

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.jur.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin