Daniel Stattin

Professor i civilrätt, ssk associationsrätt vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 10 01
Mobiltelefon:
070-517 93 50
E-post:
Daniel.Stattin@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD, docent

Biografi

Professor i civilrätt, ssk. associationsrätt 2011
Docent i civilrätt 2009
Univ.lektor i civilrätt, ssk. associationsrätt 2006
Jur. dr 2005
Jur. kand. 1998
Examen från Kungl. krigshögskolan (kapten i reserven) 1998
Examen från Artilleriets officershögskola (fänrik) 1993
Vicesheriff honoris causa, Gavleston County, Texas 2016
Kommendör av Heliga Gravens Riddarorden 2019
Riddare med kraschan av Konstantinerorden 2023
Vice president/kansler för Konstantinerordens nordiska delegation 2023

Intresseområde
Associationsrätt, särskilt aktiebolagsrätt, aktiemarknadsrätt och ideella föreningar; kanonisk rätt; kapitalmarknadsrätt; bolagsstyrning; reglering av det allmännas ägande; rättsekonomi.

Uppdrag inom universiteten
Handledare för Rebecca Söderström (bankrätt - disp. 2017), Lovisa Halje (CSR - disp. 2022), Karin Eklund (associationsrätt); Alexander Besher (associationsrätt, Stockholms univ.); bitr. handledare för Johanna Jers (associationsrätt, Umeå univ.) och Erik Sjödin (arbetsrätt - disp. 2015).

Ordförande i fakultetens valberedning 2019-2022.

Ledamot av faultetsnämnden 2008-2011, 2017-2019.

Styrelseledamot, Centrum för afrikastudier, 2015-2017, 2021-

Resursstudierektor 2006-2007.

Kursföreståndare för doktorandkursen Corporate Governance: Theory and Methods 7,5 hp samt för fördjupningskurserna Aktiemarknadsrätt 30 hp, Mergers & Acquisitions 15 hp, Finansmarknadsrätt 15 hp och Revisorsrätt 7,5 hp. Tidigare kursöfreståndare för examensarbeten och Termin 5 (associations-, redovisnings- och skatterätt).

Externa uppdrag
Ledamot i betygsnämnd/fakultetsopponent vid Stockholms universitet (flera tillfällen), Lund (flera tillfällen), Köpenhamn och La Sorbonne (Paris I).

Gästföreläsare vid svenska universitet och vid universiteten i Köpenhamn, Aarhus, Oslo, Bergen, Rwanda, Thessaloniki, Kiev, Waseda (Tokyo) och LUISS Guido Carli (Rome).

Ledamot i styrelsen för Centre for European Company Law.

Examinator för i utlandet kvalificerade revisorer för svensk auktorisation på uppdrag av Revisorsinspektionen.

Expert i Utredningen om EU:s revisionspaket.

Styrelseledamot, Romersk-katolska kyrkan; ledamot i ekonomirådet, Stockholms katolska stift.

Konsultuppdrag.

Större aktuella forskningsprojekt
Bolagsstyrning och hållbarhet.
Svensk takeover-reglering.
Aktiebolagets organisation.

Daniel Stattin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin