Elin Lövestam

Universitetslektor docent studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för kostvetenskap

Telefon:
018-471 23 29
E-post:
elin.lovestam@ikv.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Nyckelord

  • clinical nutrition
  • dietetics
  • the profession of dietetics

Biografi

Jag är docent i kostvetenskap, samt universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap. I min forskning är jag intresserad av frågor relaterade till dietistens kommunikation. Jag disputerade år 2015 på en avhandling om innehåll och språk i dietistens dokumentation i patientjournaler. Jag leder och koordinerar sedan 2016 den internationella studien INIS: International Nutrition Care Process Implementation Survey. I denna studie deltar forskare från 23 olika länder, och tillsammans undersöker vi användandet av en standardiserad arbetsmodell och terminologi bland dietister i olika delar av världen. I nuläget arbetar jag också tillsammans med forskare från Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Sörmland i ett projekt som handlar om att utveckla personcentrerade verktyg för att följa upp behandling av patienter med risk för undernäring. Jag är också involverad i ett tvärvetenskapligt projekt där vi utforskar etiska aspekter inom kostrådgivning i primärvården.

Sedan 2023 koordinerar jag forskarskolan InSyNC, som leds av Uppsala universitet i samarbete med Umeå och Göteborgs universitet. Jag är även studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för kostvetenskap.

Jag undervisar både inom dietistprogrammet och kostvetarprogrammet.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Elin Lövestam

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin