Anna Pérez Aronsson

Kort presentation

Jag är läkare med en master i folkhälsa. Mina forskningsintressen inkluderar involvering av målgruppen (samskapande av forskning), jämlik hälsa och kvalitativa forskningsmetoder. Mitt doktorandprojekt undersöker hur vi kan förbättra tillgången till stöd för flyktingar som upplevt sexuellt och könsrelaterat våld. Jag involverar både personer med egna upplevelser av ämnet, och personal som möter dem i sitt arbete.

Jag tillhör forskargruppen CHAP och är en del av WoMHeRs forskarskola.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Anna Pérez Aronsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin