Malin Nauwerck

Kort presentation

Jag disputerade 2018 vid litteraturvetenskapliga institutionen där jag idag är affilierad forskare. Min undervisning omfattar framförallt bokhistoriska, förlagsvetenskapliga, populärlitterära och barnlitterära kurser på svenska och engelska. Jag har även varit verksam som kritiker och kulturredaktör och driver kritikfrämjande arbete via Svenska barnboksinstitutet som är min huvudsakliga arbetsplats.

Sedan 2020 leder jag det tvärvetenskapliga projektet Astrid Lindgren-koden.

Biografi

Jag disputerade 2018 på avhandlingen "A World of Myths: World literature and storytelling in Canongate's Myths series", en bokhistorisk/förlagsvetenskaplig studie om det skotska förlaget Canongate och det transnationella utgivningsprojektet Mytserien som sedan 2005 har publicerats i över 40 länder och rymmer återberättade myter av författare som Margaret Atwood, Olga Tokarczuk, David Grossman, Victor Pelevin och Klas Östergren.

Sedan 2020 leder jag det tvärvetenskapliga projektet Astrid Lindgren-koden: Astrid Lindgrens stenograferade originalmanuskript genom digital bildanalys, genetisk kritik, bok- och mediehistoriska perspektiv”. Projektet är finansierat av Riksbankens jubileumsfond och förlagt vid Svenska barnboksinstitutet.

Forskning

Jag ingår i forskargruppen UCOL som forskar om litteratur med digitala metoder. Mina forskningsintressen omfattar även barnlitteratur, litteratursociologi (särskilt bokhistoria/förlagsvetenskap) adaption/återberättande, världslitteratur, serier och grafiska romaner, sagor och myter.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Malin Nauwerck

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin