Björn Victor

Akademiska meriter:
FD, docent, excellent lärare
ORCID:
0000-0003-0174-9032

Kort presentation

Jag undervisar i cybersäkerhet, projektarbete och vetenskapligt skrivande/presentation. Jag forskar i teori för distribuerade och parallella datorsystem, speciellt med användning av processkalkyler. Åren 2018-2023 arbetade jag också med pedagogisk utveckling i TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd.

Nyckelord

  • cyber security
  • pedagogical development
  • process calculi
  • semantics of computer programs

Biografi

Se en kort CV för mer info.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Rapporter

Björn Victor

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin