31.1.3 Datalogi

Del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Joachim Parrow

Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/informationsteknologi
Studierektor:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin