Kontakt

Studievägledning

Har du frågor om lärarutbildningarna? Kontakta studievägledare på lärarprogrammen.

VFU

Handläggarna hanterar allmänna frågor om VFU och VFU-placeringar. De ansvarar för att bland annat säkerställa att alla studenter har en grundplacering i en kommun samt en VFU-placering. De arbetar även med placeringar för distansstudenter samt studenter som genomför VFU i utlandet på skandinaviska skolor.

Handläggarna sköter tillsammans med administratören all administration som rör VFU såsom ekonomi, hantering av ärenden och support.

Till handläggarna och administratören kan du som student vända dig om du har frågor om din VFU.

E-post: vfu@uadm.uu.se

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin