VFU – verksamhetsförlagd utbildning

VFU innebär att du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och villkoren för yrket, samtidigt som du får möjlighet att träna och utveckla dina färdigheter som lärare. Allt sker under handledning av en eller flera VFU-handledare.


Kontakt

 

Porträttbild.

Maria Fall

VFU-handläggare

072-9999689

Linda Eek

Linda Ekh

VFU-administratör

070-4250127

VFU-handläggare och administratör

Handläggarna hanterar allmänna frågor om VFU och VFU-placeringar. De ansvarar för att bland annat säkerställa att alla studenter har en grundplacering i en kommun samt en VFU-placering. De arbetar även med placeringar för distansstudenter samt studenter som genomför VFU i utlandet på skandinaviska skolor.

Handläggarna sköter tillsammans med administratören all administration som rör VFU såsom ekonomi, hantering av ärenden och support.

Till handläggarna och administratören kan du som student vända dig om du har frågor om din VFU.

E-post: vfu@uadm.uu.se

 

VFU-koordinatorer

VFU-koordinatorerna har en samordnande funktion för kontakt mellan studenter, kursledare, handledare och kommuner.

För kontaktinfo klicka på respektive bild.

Porträttbild.

Madelene Malmström
Förskollärar­programmet

 

Porträttbild.

Mats Bratteby
Grundlärar-programmet F-3, 4-6

Porträttbild.

Camilla Ejerblad
Ämneslärar­programmet
KPU/K-KPU
VFU i utlandet

Porträttbild.

Sara Utas Vestling
Campus Gotland


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin