Ansökan om resebidrag för VFU och Fältstudier

VFU eller fältstudier vid campusförlagd utbildning

Resebidrag betalas ut av Uppsala universitet till campusstudenter som under VFU eller fältstudier pendlar ut från Uppsala eller Visby tätort. Resebidrag betalas även ut för VFU eller fältstudier som förläggs till följande orter inom Uppsala kommun: Almunge, Knutby, Björklinge, Rasbo, Vattholma, Skyttorp, Danmark, Lövstalöt, Vänge, Ramstalund, Länna, Bälinge, Lindbacken och Storvreta.

Resebidrag betalas inte ut :

  • för VFU och fältstudier som förläggs till förskolor och skolor i Uppsala tätort eller i Visby tätort.
  • om du bor på VFU-orten eller när VFU-placeringen innebär en kortare/billigare resväg än du vanligtvis har till och från de teoretiska studierna vid campus i Uppsala eller Visby.
  • för distansstudenter.

Resebidraget

Resebidrag utbetalas med 75 % av billigaste färdmedel, enligt rektorsbeslut 2015-04-21 (UFV 2015/418). Från och med HT19 ersätter även universitetet studentens beviljade resekostnader som överstiger 750 kr per VFU-period. De rabattmöjligheter som erbjuds ska utnyttjas (30-dagarskort, 10-resorskort, studentrabatt eller annat rabattkort). Ta reda på vilket som är det bästa alternativet innan VFU eller fältstudier påbörjas.

Observera att pendling med SJ inte är det billigaste färdmedlet. Om detta alternativ innebär avsevärd tidsvinst kontakta vfu@uadm.uu.se innan VFU eller fältstudier påbörjas.

Studenter som får en längre resväg till sin VFU eller fältstudier än de teoretiska studierna, kan i vissa fall beviljas resebidrag trots att pendling inte sker ut från Uppsala eller Visby.

Kontakta vfu@uadm.uu.se innan VFU eller fältstudier påbörjas.

För vissa skolor i Sigtuna kommun gäller särskilda regler. Undersök alternativen och välj det billligaste.

Arlandagymnasiet

Movingo beviljas vid pendling från Uppsala. Vanligtvis är det billigare att köpa sträckan Uppsala- Stockholm än Uppsala- Märsta. Detta på grund av att SL-buss ingår i det första alternativet.

Sankt Olofs skola

Det finns bra förbindelser till skolan. Billigaste alternativet är månadskort från UL med SL-tillägg.

Skeppstuna skola

Kontakta vfu@uadm.uu.se för mer specifik information.

Ansökan och utbetalning

Ansökan om resebidrag skickas in efter avslutad VFU eller fältstudie och görs på särskild blankett. Ansökan skall ha inkommit senast två månader efter avslutad VFU/fältstudiedag. Utbetalning av resebidrag sker några veckor eller upp till ett par månader efter att komplett ansökan inkommit.

Blanketten fylls i digitalt och mejlas till vfu@uadm.uu.se tillsammans med inskannade kvitton som bilaga. Läs instruktionerna på blanketten noga. 

Resebidrag för pendling med bil

Generellt beviljas inte resebidrag för pendling med bil. Finns det ingen möjligt att resa med kollektivtrafik till VFU-platsen kontakta VFU-handläggarna.

VFU i utlandet

Studenter som genomför VFU i utlandet kan ansöka om ett resebidrag om max 5000 kr (inom Europa) alternativt max 6000 kr (utanför Europa).

Du kan söka resebidrag för:

  • boende på studieorten
  • resekostnader till och från studieorten (båt, flyg, taxi, tåg)
  • transporter på VFU-orten
  • transporter i Sverige för resa till VFU-orten (till exempel tåg till Arlanda).

Du kan inte söka resebidrag för kostnader för visum- och matkostnader, samt andra omkostnader.

Ansökan och utbetalning

Ansökan om resebidrag för VFU i utlandet sker på blankett som ska skickas in innan din VFU. Blanketten fylls i digitalt och mejlas till vfu@uadm.uu.se tillsammans med budget för resekostnader och kopia på färdbiljett. Läs instruktionerna på blanketten noga. 

Utbetalning av resebidrag sker vanligtvis några veckor efter att komplett ansökan inkommit.

Ansökningsblankett för resebidrag i utlandet (pdf) Word, 79 kB.

Budgetmall för ansökan om resebidrag för VFU i utlandet (pdf) Pdf, 642 kB.

Exempel på budgetunderlag för resebidrag för VFU i utlandet (pdf) Pdf, 653 kB.

Kontakt

Studenter som läser i Uppsala: vfu@uadm.uu.se

Studenter på campus Gotland: vfu-cg@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin