Studieuppehåll och studieavbrott

Om du behöver göra uppehåll i dina studier ska du ansöka om studieuppehåll för att garanterat ha en plats på utbildningen efter uppehållet. Om du gör ett oanmält studieavbrott har du ingen garanterad plats på din utbildning.

Om du behöver göra uppehåll i dina studier ska du ansöka om studieuppehåll för att garanterat ha en plats på utbildningen efter uppehållet.
Om du gör ett uppehåll i studierna, utan att ha ansökt om och blivit beviljad studieuppehåll, har du ingen garanterad plats för att återuppta studierna. I mån av plats kan du få återuppta studierna

Om du inte har för avsikt att fortsätta dina studier ska du anmäla avbrott från programmet.

Om du är osäker på om du ska göra ett studieavbrott eller studieuppehåll kan du kontakta en studievägledare.

Studieuppehåll

Vid kortare uppehåll i studierna ska du ansöka om studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll innebär att du kan återuppta dina studier efter uppehållet under förutsättning att du söker kurser inom ordinarie ansökningsperiod och att kurserna ges under den termin du avser återuppta dina studier. Om du gör uppehåll utan att anmäla studieuppehåll riskerar du att inte kunna återuppta studierna som planerat.
I normalfallet beviljas max två terminers studieuppehåll, därefter krävs det särskilda skäl. Första terminen beviljas endast studieuppehåll om särskilda skäl finns.

Ansök om studieuppehåll

Studieavbrott

Om du inte har för avsikt att fortsätta dina studier ska du anmäla studieavbrott på programmet. Om du senare vill återuppta dina studier måste du ansöka om en plats på programmet på nytt.

Studieavbrottet kommer gälla från det datum som du har gjort anmälan. Det betyder att du inte kan avsluta påbörjade kurser.

Anmäl studieavbrott

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin