Utlandsstudier

Du som läser på ett lärarprogram kan ha möjlighet att förlägga delar av din utbildning utomlands. Olika lärarprogram har olika möjligheter till utlandsstudier. Du kan studera utomlands via utbytesavtal med partneruniversitet eller som lärarstudent göra delar av din VFU utlandet.

Ett handslag framför ett jordklot.

VFU i utlandet

Utbytesstudier vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Institutionen har utbytesverksamhet för utlandsstudier som består av Erasmusplatser genom bilaterala överenskommelser med institutioner i framförallt andra europeiska länder.

Utbytesverksamhet för utlandsstudier

Utbytesstudier inom dina ämnesstudier (Ämneslärarprogrammet)

Utbytesstudier inom dina ämnesstudier söker du genom ansvarig institution. Som student på ämneslärarprogrammet har du tillgång till utlandsstudier som består av Erasmusplatser och Nordplusutbyten. Avtalen är inom Europa och Norden.

Utbytesstudier inom dina ämnesstudier

Utbytesavtal för alla studenter vid Uppsala universitet

Uppsala universitet har avtal med över 400 partneruniversitet på alla kontinenter utom Antarktis. Dessa utbytesstudier kommer du inte kunna ha med i din lärarexamen.

Utbytesstudier genom universitetets centrala avtal

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin