VFU på svenska eller skandinaviska skolor

Svenska skolan i Palma

Ansökan är stängd.

Ansökan för VFU i utlandet för höstterminen 2024 öppnade torsdagen 18 januari och stängde fredagen 1 mars.

Information kring ansökan och VFU i utlandet ägde rum onsdagen 17 januari kl 16.15 -17.00, Blåsenhus, sal 21:136.

VFU-kurser som gäller för VFU i utlandet

 • Förskolelärarprogrammet - VFU III
 • Grundlärarprogrammet - VFU II
 • Ämneslärarprogrammet - VFU II
 • KPU - VFU II
 • K-KPU - VFU II

Ansökan omfattar

 1. Ansökningsblankett och personligt brev som du skickar in.
 2. Omdömen och betyg från tidigare VFU-kurser kommer att hämtas från det digitala bedömningsunderlaget (DBU) och Ladok.

Brevet ska innehålla

 • varför du ansöker om VFU i utlandet och
 • varför du vill göra VFU vid just den förskola/ skola du efterfrågar.
 • en kortfattad beskrivning av vem du är samt
 • vad du hoppas kunna lära dig eller utveckla utifrån ett pedagogiskt perspektiv under en eventuell VFU-period i utlandet.

Brevet bifogas till ansökningsblanketten.

Ansökan om VFU i utlandet

Ansökan sker i konkurrens med andra sökande då antalet platser är mycket begränsat. Efter att ansökan har skickats in görs en samlad bedömning av personligt brev samt omdömen och betyg från tidigare VFU-kurser.

Handläggningstiden av ansökan om VFU i utlandet är ca 1 månad. Besked ges via diariet oavsett om det är bifall eller avslag på din ansökan.

Observera att om du har någon underkänd eller ej avklarad kurs inom lärarprogrammen från tidigare terminer kommer din ansökan ej att behandlas och därmed inte vara aktuell för VFU i utlandet.

Bifall av ansökan

Vid besked om bifall på din ansökan skickar anvarig handläggare ut de anvisningar som gäller för att fortsätta med processen. En beviljad ansökan betyder att Uppsala Universitet har givit sitt godkännande att du kan göra VFU i utlandet, men det innebär inte att en VFU-plats är garanterad. Detta på grund av att tillgången på platser varierar mellan terminerna samt Uppsala Universitet även konkurrerar med andra lärosäten om platserna.

Om du, mot förmodan, skulle ändra dig och inte göra VFU utomlands är det viktigt att du meddelar samtliga berörda parter för att du ska kunna återfå en VFU-plats i Sverige.

Bostadsfrågor samt eventulla resestipendier ansvarar du själv för. Du kan ansöka om resebidrag på upp till 5000 -6000 SEK. Extra CSN kan sökas och för längre VFU-kurser (15hp) kan även Erasmus praktik sökas.

Resebidragsblankett

Svenska och skandinaviska skolor i utlandet

Uppsalas lärarstudenter har inga garanterade platser på nedanstående förskolor/ skolor utan konkurrerar med andra lärosäten i Sverige om VFU-placeringar i utlandet.

Svenska Skolan Paris (Fsk, F-9, Gy)

Lycée International, svenska sektionen (F-3, 4-6, 7-9, Gy - vissa ämnen)

Ej aktuell p g a UDs avrådan.

Barnomsorgen i Mariehamn, Åland (Fsk)
Strandnäs skola, Mariehamn (1-9)
Ytternäs skola, Mariehamns (1-6)
Övernäs skola, Mariehamn (1-9)
Ålands gymnasium, Mariehamn (Gy)
Lemlands grundskola (1-6)

Kontakt

Vi som arbetar med VFU i utlandet heter Camilla Ejerblad och Maria Fall.

För mer information om VFU-placering i utlandet vid svenska eller skandinaviska skolor vänligen kontakta: utlandsvfu@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin