Institutioner som medverkar i lärarutbildningen

Inom samtliga lärarprogram finns en utbildningsvetenskaplig kärna av kurser som handlar om lärarens roll och framtida yrkesutövning. Dessa kurser ges av
institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Följande ämnen ansvaras av följande institutioner:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin