Historiska institutionen

Registreringsinformation inför vt 2024

Registrering på kurser på grundnivå

På Historiska institutionens kurser på grundnivå registrerar du dig själv i Ladok. Det gäller följande kurser:

  • Historia A/A för ämneslärare
  • Historia B/B för ämneslärarprogrammet
  • Historia C/Historia C för lärare

Registreringen för dessa kurser är öppen till och med 7 januari.

  • VFU III Historia: kursregistrering öppen till och med 19 februari.

Registrering på kurser på avancerad nivå

På kurser på avancerad nivå kan du inte registrera dig själv även om du är antagen. För att bli registrerad på någon av dessa så ska du kontakta studera-hist@uu.se senast fem dagar före kursstart.

Villkorligt antagen

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta studera-hist@uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Reservplacerad

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Du måste sedan svara inom angiven tidsram för att få platsen på kursen. Glöm inte att hålla koll i din skräppost.

Återbud

Om du inte vill läsa kursen ber vi dig istället lämna återbud via Antagning.se.

Avbrott

Om du har registrerat dig men ångrat dig kan du göra ett avbrott i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart har du möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle.

Lärplattform och schema

Alla kurssidor med kursspecifik information, schema, kontaktinformation etc. kommer att finnas i lärplattformen Studium, studium.uu.se.
Du kan även söka fram ditt schema via www.schema.uu.se. Du behöver vara inloggad för att kunna se ditt schema.

Redan student?

Ansökan om studieuppehåll:

Gäller endast för Humanioraprogrammet, Masterprogram i tidigmodern tid, Masterprogram i modern historia, Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord.

https://form.diariet.uu.se:443/Ansokan-om-studieuppehall-Historiska-inst-sv

Anmälan om studieavbrott:

Gäller endast för Humanioraprogrammet, Masterprogram i tidigmodern tid, Masterprogram i modern historia, Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord.

https://form.diariet.uu.se:443/Anmalan-om-studieavbrott-historiska-institutionen-sv

För fristående kurs lägger du själv in ditt studieavbrott i Ladok för studenter, https://www.student.ladok.se/student/app/studentwebb/

Uppsala universitets sidor om studieuppehåll och studieavbrott: https://www.uu.se/student/regler-och-rattigheter/studieuppehall-och-studieavbrott

Ansökan om tillgodoräknande av del av kurs:

https://form.diariet.uu.se:443/Ansokan-om-tillgodoraknande-historiska-institutionen-sv

Uppsala universitets sidor om tillgodoräknande: https://www.uu.se/student/examen/tillgodoraknande


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin