Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid lärarprogrammen

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den mer yrkesinriktade delen av lärarutbildningen och består av skolförlagd utbildning i förskola eller skola. Syftet är att studenten ska få en så mångsidig bild av yrket som möjligt. Det innebär att studenten får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och villkoren för yrket, samtidigt som den får möjlighet att träna och utveckla sina färdigheter som lärare. Allt sker under handledning av en eller flera VFU-handledare.

Lärare och elever som bygger modeller

Partnerförskolor och partnerskolor

 

Olika roller i samverkansarbetet

Vid en VFU-placering av en lärarstudent är det många personer som är involverade med olika uppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin