Människa-datorinteraktion

Människa-datorinteraktion är det ämnesområde som behandlar samspelet mellan IT-system och de människor som använder dem. Området inbegriper samhällsvetenskapliga teorier och metoder för att undersöka och förstå samspelet mellan IT-system och människor, teorier och metoder för utformning av IT-baserade system, artefakter och tjänster ur ett människocentrerat perspektiv samt teorier och metoder för införande och utvärdering av IT-baserade lösningar ur ett människocentrerat perspektiv.

Fokus ligger på design, användning och analys av de användarytor som individen möter i kontakt med digitala system, tjänster och artefakter. I takt med den pågående och genomgripande digitaliseringen av vårt samhälle blir frågor om individens möten med digitala material av allt större betydelse.

Kurserna i människa-datorinteraktion ger kunskap som behövs för att arbeta med olika typer av människoperspektiv på IT-baserad teknik, att självständigt delta i och leda en användarcentrerad IT-utvecklingsprocess, att utveckla innovativa IT-baserade system, tjänster och artefakter, samt att underhålla och vidareutveckla datorsystem med människan i fokus.

Många av kurserna bygger på en projektbaserad pedagogik, där studenten ges möjlighet att arbeta med utveckling i grupp. Vi har tillgång till ett användbarhetslaboratorium som våra studenter får lära sig använda, samt ett designlaboratorium för kreativa experiment med ny teknik.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin