Masterprogram i människa–datorinteraktion

120 hp

Specialister i människa–datorinteraktion gör informationsteknik intressant, användbar och rolig. Idag när informationsteknologi är en väsentlig del av vardagen och nästan varenda produkt och tjänst, är det viktigare än någonsin att göra den användarvänlig. Oavsett om ditt mål är att skapa framtidens mobiltelefon, designa nästa generations sociala medier, eller hjälpa personer med funktionsnedsättning till ett rikt liv med hjälp av IT, är masterprogrammet i människa–datorinteraktion något för dig.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Mastersprogrammet i människa–datorinteraktion i Uppsala ger unika möjligheter att kombinera ett samhällsvetenskapligt perspektiv på människa–datorinteraktion med grundlig kunskap om bästa praxis inom användarstudier och utvärdering, samt interaktionsdesignmetodik. Programmet erbjuder fördjupad kunskap om människa–datorinteraktion och en blick framåt till den senaste tekniska utvecklingen.

På programmet kommer du att

 • lära dig metoder, verktyg och principer för design av IT-gränssnitt, artefakter och tjänster
 • studera hur människor använder informationsteknologi, förstå hur de känner för den och hur de anpassar den för sina egna syften
 • designa i team tillsammans med människor med olika bakgrund, färdigheter och mål
 • lära dig att involvera användarna i designprocessen
 • undersöka och förstå etiska frågor och hållbarhetsfrågor inom IT-design
 • reflektera över utvecklingen av IT-produkter och tjänster ur ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv.

Din skicklighet som gränssnittsdesigner beror på den teoretiska grunden detta program ger dig. Det hjälper dig att förstå varför vissa gränssnitt fungerar och andra inte - och varför situationen kan vara exakt omvänd i en annan situation, eller med en annan grupp människor.

För att ge utmanande och relevant praxis under hela programmet är många kurser baserade på projektarbete, och det finns möjlighet till praktikplatser både inom akademin och industrin.

Efter examen kan du arbeta med alla aspekter av interaktionsdesign och användbarhet, från analys och kravsamling till design och implementering av interaktiva artefakter, användargränssnitt och IT-tjänster. Du kommer att ha kompetens inom en rad metoder för utvärdering av system under utveckling samt att studera deras användning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med människa-datorinteraktion som huvudområde.

Den första terminen ger en översikt över ämnet människa–datorinteraktion. Under terminen presenteras ämnets teoretiska inriktningar, vanliga metoder – både kvantitativa och kvalitativa – samt ämnets metoder. Andra och tredje terminen inkluderar valbara kurser.

Termin två erbjuder avancerade kurser i gränssnittsutveckling, design och designperspektiv samt etiska och organisatoriska perspektiv.

Termin tre erbjuder kurser i relaterade ämnen som människa, teknik och organisation, sociala medier, inkluderande design och praxis.

Den sista terminen ägnas åt ett examensarbete på 30 hp.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Kurserna i masterprogrammet i människa–datorinteraktion är organiserade kring föreläsningar och seminarier samt praktiska uppgifter. Labbutrymmen är tillgängliga för kreativt arbete, innovation, utveckling och användarstudier. Aktivt deltagande i seminarier förväntas och är ibland obligatoriskt, och många kurser använder detta som sin viktigaste examinationsform.

En betydande del av kunskapen förvärvas genom praktiskt (individuellt och grupp) arbete. Praktiskt fältarbete med autentiska uppgifter används för att komplettera föreläsningar och seminarier.

Programmet erbjuds i Uppsala. Undervisning är på engelska.

Som expert på användbarhet hos IT-system är du efterfrågad på arbetsmarknaden och har goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. En examen från masterprogrammet i människa–datorinteraktion ger goda möjligheter till anställning i många olika sektorer.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat som:

 • UX-designers
 • UI-designers
 • User Researcher

Arbetsgivare är till exempel:

 • Spotify
 • Länsförsäkringar
 • Viaplay

En del tidigare studenter doktorerar även, till exempel här vid Uppsala, vid KU Leuven, Belgien eller vid Lancaster University, Storbritannien.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin