Masterprogram i människa–datorinteraktion

120 hp

Specialister i människa–datorinteraktion gör informationsteknik intressant, användbar och rolig. Idag när informationsteknologi är en väsentlig del av vardagen och nästan varenda produkt och tjänst, är det viktigare än någonsin att göra den användarvänlig. Oavsett om ditt mål är att skapa framtidens mobiltelefon, designa nästa generations sociala medier, eller hjälpa personer med funktionsnedsättning till ett rikt liv med hjälp av IT, är masterprogrammet i människa–datorinteraktion något för dig.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i människa–datorinteraktion ger dig unika möjligheter. Du får kombinera ett samhällsvetenskapligt perspektiv på människa–datorinteraktion med grundlig kunskap om bästa praxis inom användarstudier och utvärdering, samt interaktionsdesignmetodik. Programmet erbjuder fördjupad kunskap om människa–datorinteraktion och en blick framåt till den senaste tekniska utvecklingen.

Som student vid programmet blir du skicklig som specialist/gränssnittsdesigner, något som beror på den teoretiska grunden du får. Det hjälper dig att förstå varför vissa gränssnitt fungerar och andra inte - och varför situationen kan vara exakt omvänd i en annan situation, eller med en annan grupp människor.

På programmet kommer du att

  • lära dig metoder, verktyg och principer för design av IT-gränssnitt, artefakter och tjänster
  • studera hur människor använder informationsteknologi, förstå hur de känner för den och hur de anpassar den för sina egna syften
  • lära dig att involvera användarna i designprocessen
  • undersöka och förstå etiska frågor och hållbarhetsfrågor inom IT-design

För att ge utmanande och relevant praxis under hela programmet är många kurser baserade på projektarbete, och det finns möjlighet till praktikplatser både inom akademin och industrin. Du kommer att designa i team tillsammans med människor med olika bakgrund, färdigheter och mål. Du kommer även få reflektera över utvecklingen av IT-produkter och tjänster ur ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv.

Efter examen kan du arbeta med alla aspekter av interaktionsdesign och användbarhet, från analys och kravinsamling till design och implementering av interaktiva artefakter, användargränssnitt och IT-tjänster. Du kommer att ha kompetens inom en rad metoder för utvärdering av system under utveckling samt att studera deras användning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med människa-datorinteraktion som huvudområde.

Den första terminen ger en översikt över ämnet människa–datorinteraktion (MDI). Under terminen presenteras ämnets teoretiska inriktningar, samt ämnets metoder – både kvantitativa och kvalitativa.

Termin två erbjuder avancerade kurser i gränssnittsutveckling, förkroppsligad interaktion, design och designperspektiv samt etiska och organisatoriska perspektiv med mera.

Termin tre erbjuder kurser i relaterade ämnen som sociala medier, inkluderande design och praxis, organisationskommunikation med mera.

Den sista terminen ägnas åt en masteruppsats om 30 högskolepoäng. Detta examensarbete kan till exempel ske inom ett befintligt forskningsprojekt vid institutionen, skrivas som en del av en designpraktik på ett företag, eller behandla ett MDI-relaterat område eller ämne som du väljer själv.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Kurserna på masterprogrammet i människa-datorinteraktion ges i form av föreläsningar, seminarier och praktiska uppgifter. Aktivt deltagande i seminarier är förväntat och ibland obligatoriskt, och många kurser använder detta som sin huvudsakliga examinationsform. På seminarium presenterar du dina idéer och diskuterar med dina kurskamrater en kursbok eller annat studiematerial som du ska läsa innan seminariet; medan läraren vanligtvis bara modererar diskussionen. Syftet är att utveckla kritiskt tänkande och samarbetsförmåga. Alla studenter förväntas vara aktiva deltagare i alla former av diskussioner.

Labbutrymme finns tillgängligt för kreativt arbete, innovation, kritiska sessioner, utveckling och användarstudier.

En betydande del av kunskaperna inhämtas genom praktiskt (individuellt och grupp) arbete. Praktiskt fältarbete med uppgifter baserade på verkligheten används som komplement till föreläsningarna och seminarierna. När du gör grupparbeten måste du slutföra dem tillsammans med dina kurskamrater. På så sätt lär man sig av varandra och tränar för ett arbetsliv där man oftast jobbar i team. Dessa färdigheter kommer att hjälpa dig i din framtida karriär.

Programmet ges i Uppsala och undervisningen är på engelska.

Som expert på användbarhet hos IT-system är du efterfrågad på arbetsmarknaden och har goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. En examen från masterprogrammet i människa–datorinteraktion ger goda möjligheter till anställning i många olika sektorer.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat som:

  • UX-designers
  • UI-designers
  • User Researcher

Arbetsgivare är till exempel:

  • Spotify
  • Länsförsäkringar
  • Viaplay

En del tidigare studenter doktorerar även, till exempel här vid Uppsala, vid KU Leuven, Belgien eller vid Lancaster University, Storbritannien.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin