Masterprogram i människa-datorinteraktion

120 hp

Studieplan, SMD2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SMD2M
Fastställd av
Institutionen för informatik och media, 12 februari 2013
Diarienummer
SAMFAK 2012/131 Doss 3:1:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Välj kurser om totalt 30 hp från dessa:

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin