Masterprogram i människa-datorinteraktion

120 hp

Studieplan, SMD2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SMD2M
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 maj 2016
Diarienummer
SAMFAK 2015/74

Termin 1

Termin 2

Välj kurser om totalt 30 hp från dessa:

Termin 3

Välj kurser om totalt 30 hp från dessa:

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin